Nieuwe Druk
r
r
r
r
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Bij aanmelding gaat u akkoord dat uw mailadres alleen wordt gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief en niet gedeeld wordt met derden.

particulier | boekhandel
r
r
h
h
h
h
r
r

AuteursGuus  Dijkhuizen

Guus Dijkhuizen, 1937-2013, Amsterdam


Guus Dijkhuizen is overleden op 20 oktober 2013. Een kort I.M. door de uitgever vindt u op deze link

Guus Dijkhuizen wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van een zieke moeder en het gedrag van zijn vader (zijn vader was NSB-er) , na een verblijf in een aantal pleeggezinnen en een kindertehuis in Zutphen, als jongetje van zeven jaar op de trein gezet naar Duitsland voor een Germaanse opvoeding.

Na de ineenstorting van het Derde Rijk wordt hij samen met zijn broer en zus  door de Amerikaanse bevrijders naar Groningen gebracht. Vanaf daar gaan de jongelui per schip terug naar de familie in Amsterdam.

Na verblijf in pleeggezinnen en een drietal kinderentehuizen, en een diversiteit aan mislukte beroepsopleidingen, onder meer: kok/kelner, timmerman, drummer, en cabaretier, start hij in 1963 samen met zijn vriend Peter Hamelink het tijdschrift Gandalf.

Guus zijn opstandige gedrag en onderzoeken van de BVD , bezorgde hem het etiket van staatsgevaarlijk. Hij was enig lid van de ‘Vereniging ter bevordering van het aftreden van Amsterdams burgemeester Van Hall' en zo waren er nog wat zaken.

Een groot aantal schrijvers ondertekenden een protestbrief , o.a. A. Roland Holst, Victor van Vriesland, Jef Last, Jan Wolkers, Remco Campert, Adriaan Morriën, en Simon Carmiggelt.

Alles tezamen kreeg Guus Dijkhuizen hierdoor enige  landelijke bekendheid.
Niet alleen in Nederland bezorgde Gandalf opschudding, in 1969 werd  het periodiek in België verboden. Dit feit leidde in April 1970 tot een grootscheepse demonstratie op het Brouckerenplein te Brussel door de opstandige boekverkoper Herman Claeys.  Guus Dijkhuizen werd naar aanleiding hiervan voor België als ongewenste vreemdeling verklaard en moest voor de Amsterdamse arrondissementsrechtbank verschijnen om gehoord te worden volgens Belgisch-recht. Dit had weer tot gevolg dat op initiatief van Jef Last en Victor van Vriesland een open protestbrief gericht aan onze Koningin tot stand kwam.

Buiten het schrijven voor en het uitgeven van Gandalf was Guus ook werkzaam als journalist voor o.a. Avenue en Frieslandpost en schreef hij jarenlang voor de literaire uitgave ‘De Gids’.
Van Amsterdam verhuisde hij naar Nijeholtwolde in Friesland en vandaar naar het Gelderse Velp, waar hij in november 1984 het Gelderse Kunstencentrum ‘Kunsthuis 13’ van de grond tilde, een podium voor muziek, theater en beeldende kunst. Van deze cultuurtempel was hij ruim 17 jaar de directeur. Voor zijn werk als promotor van de kunst, ontving hij een koninklijk lintje van verdienste, Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Van zijn hand verschenen buiten ‘Met Pa valt niet te Feesten’ en het onlangs verschenen 'Narigheid in Ribfluweel' nog een twaalftal boeken, o.a. ‘Een bagatel’,  ‘Met innige groetjes van onze Lieve Heer’, ‘De Bijbel van Guus en Hans’, ’Tegen kweek en onrecht’, ‘Jantje is weg’, en ‘Dag van zure appels’.

Hij is de enige Nederlandse schrijver waarvan versleten pantoffels worden bewaard in het Letterkundig museum. Vanaf juni 2001 had hij in het Gelderse Velp zijn eigen galerie voor hedendaagse beeldende kunst, ‘Galerie Klas Vijf’.

Foto: Marc Pluim