Nieuwe Druk
r
r
r
r
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Bij aanmelding gaat u akkoord dat uw mailadres alleen wordt gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief en niet gedeeld wordt met derden.

particulier | boekhandel
r
r
h
h
h
h
r
r

Auteurs



Sigbert  Samson

Sigbert Samson


na een studie scheikunde was Sigbert Samson gedurende 26 jaar in de industrie werkzaam als researchchemicus. Daar specialiseerde hij zich in het beoordelen, opsporen en voorbereiden van research- en ontwikkelingsprojecten. Na enkele jaren studie filosofie werd hij als directeur en cursusleider verbonden aan een instituut voor volwasseneducatie in internaatsverband. Sindsdien publiceert hij over de betekenis van het concept 'informatie' voor gezondheidszorg, ethiek en economie, met bijzondere aandacht voor aspecten van kwaliteit en zingeving.

Eerder verschenen Zin in gezondheid (1989), Kwaliteit en tijdsbesef (1991), Informatie als kompas (1993), Verder dan wet en willekeur (1996), Menselijke waardigheid en religieuze vormgeving (2001) en De toekomst wordt anders (2008).

Sigbert Samson over Sigbert Samson:
Toen mijn onderwijzer op de lagere school – zo heette dat vroeger – vond dat ik naar het gymnasium moest, leek mij dat niet zo nodig. Ik wilde immers scheikunde studeren…. en als je twaalf jaar oud bent dan moet dat wel worden gerespecteerd. Wat heb ik daar een spijt van gehad. Misschien is heel wat van mijn verdere ontwikkeling uit die spijt voortgekomen.

Hoewel ik inderdaad chemicus ben geworden lijkt het wel of ik altijd geprobeerd heb om de opgelopen achterstand in te halen. Dat is zo ver gegaan dat ik met achtenveertig jaar nog eens aan een studie filosofie ben begonnen; nadat een docent aan die faculteit mij had verteld dat voor deze studie helemaal geen diploma gymnasium meer nodig was.

Die studie heb ik niet helemaal kunnen afmaken. Ik had aan een van de hoogleraren gevraagd wat je als afgestudeerd filosoof zoal kon doen in de samenleving. Je kon hoogleraar worden als je geluk had – was zijn antwoord – of leraar aan een middelbare school en je kon in het vormingswerk aan de slag gaan, volwassenen–educatie zoals dat toen ook werd genoemd.

Door een toeval is het toen dat laatste geworden: na zesentwintig jaar industrieel research - en ontwikkelingswerk werd ik directeur van een vormingscentrum en dat bleek zo tijdrovend te zijn dat er van geregelde studie niets meer gekomen is. Maar ik denk dat ik dat enigszins heb goedgemaakt door zelfstudie en wel aan de hand van het schrijven van een zevental boeken. Dat is begonnen als gevolg van een aantal bezinningsweken voor chronisch zieken en hun partners, die mijn vrouw en ik in dat vormingscentrum hebben georganiseerd. We waren inmiddels dertig jaar getrouwd, beide kinderen waren allang zelfstandig en mijn vrouw had zojuist een opleiding voor geestelijk raadswerk afgerond. Zo lag het voor de hand dat onze benadering van chronische patiënten draaide om de vraag hoe je je leven zinvoller kunt maken. Aan die vraag bleek zoveel vast te zitten dat er een boek uit voortkwam, “Zin in gezondheid”. Ons vormingswerk bleek steeds duidelijker een vorm van toegepaste filosofie te zijn geweest. In dat boek werd veel aangeraakt dat om verdere uitwerking vroeg. Zo ontstonden in de loop van de jaren - nadat mijn werk beëindigd was doordat het vormingswerk in Nederland voor het grootste deel werd beëindigd – nog zes andere boeken over zingeving en kwaliteit, niet alleen in de gezondheidszorg maar ook op het gebied van economie en arbeid, ethiek, religie en beeldende kunst. Hoe dat allemaal is ontstaan en in welk onderling verband, dat heb ik beschreven in het boek “De toekomst wordt anders “ dat in 2008 bij Aspekt is uitgegeven.